Vågar du inte ?

Vågar du inte att lägga Microcement ?, Ingen fara. Vi samarbetar med många företag som jobber med microcement.

Vi samarbetar med hantverkaren som ligger i Helsingborg, Malmö, Göteborg, Borås, Växjö, Jönköping, Örebro, Karlstad, Falun, Börlange, Stockholm, Norrköping.

Tänker du att utbilda dig för att applicera microcement ? Vi får bjuda in för att utbilda dig i fabriken, i Spanien eller vi får göra kurser i Sverige.

Fråga gärna på info@microcementonline.se